Hojjatootni mootummaa bulchinsa Aanaa erar rakkina geejjibaatiif Akka saaxilaman himan.

0
636

Waajjiri geejjibaa naannoo harari gama isaatiin rakkinicha furuuf hojjachaa jiraachudha ibse.

Hojjatootni Mootummaa bulchinsa Aanaa erar  sababa rakkoo geejjibaatiin hojii isaani qixa sirriitiin hojjachaa akka hin jirre ejensii sab-qunnamtii naannoo harariiti himani jiru.kana malees konkolaatan tokkichi jiru humnaa ol waan fe’atuuf rakkoo cimaaf  saaxilamaa jiraachu isaani eeranii jiru.

Waajjira geejjibaa naannoo harariitti abbaan Adeemsa hojii tohannoo nageenya daandiifi bobbaa Obbo Jamaal Abdullaahii deebii laataniin hawaasni baadiyaa kana dura tirraafikooni tokkolen baadiyyatti akka hin hojjane dhorku issaniittin gama magalaatti deebi’u isaani ibsuudhaan konkolaachiftootni iddoo dhiheenyaatti hojjachuu barbaadu isaaniitiifi iddoo nuti irratti ramadamanitti hojjachuu dhabuutu mul’ata ja’an.

Dabalataaniis sararoota 10 kanneen rakkinni wal fakaataan itti mul’atutti cimanii hojjachuuf qophaa’u isaani Obbo Jamaal kan eeran yoo tahuu Gamtaa koree geejiba kutaa naannoole baha waliin balaa tiraafikaa tohachuun haala konkolaachisuun danda’amu irratti konkolaachistootaf leenjiin ni kennamtti ja’an.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY