koomishiniin mana amala sirreesaa naannoo hararii Miseensoota isaatiif HIV irratti leenjii laate.

0
578

Tamsaasni hiv sodaa cimaa uumu hambisuun danda’amu irratti hojiileen jajjabeeysan sadarkaa kutaale hawaasa garaagaraatti hojjatamaati jira.
walitti hidhamiinsi dhukkubni HIV/AIDSii dhukkuba somba walin qabuus olanaa dha.
Bara keessa jirru kana manni amala sirreesa naannoo harari hojjatoota, sirreefamtootaa fi miseensoota sadarkaan jiran gahoomsuudhaaf mata dureelee adda addarratti leenjjii laachaafi jira.Akkaatuma kanaan dhukkuba sombaatii fi AIDSii dura akkaata dhaabbachun danda’amu irratti hubbanoo isaani cimse jira.
koomishinii mana amala sireesaa naannoo hararitti Obbo Reeduwan Adduus akka ja’anitti manni amala sireesa naannichaa waggootta darban keessatti miseensoota dhaabbilee mana amala sireesaatiif haala ittin vaayrasicha to’aachuu fi irraa of eegu danda’an irratti hojii balloo hojjachuudha himan.
koomishinichi baajjata qabu keessa 2% dhukkuba qorrichaan wal bare ittiin to’achuudhaaf kan ramade tahuun ibsametti jira.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY